Urineonderzoek

Wanneer is urineonderzoek zinvol?
Er zijn nogal wat omstandigheden waarbij het zinvol kan zijn om de urine van uw dier door ons te laten onderzoeken. Bij problemen als vaak en/of veel plassen, juist kleine beetjes plassen, eventueel met bloed, niet of moeilijk plassen etc. kan urineonderzoek ons verder helpen bij het zoeken naar de oorzaak van die klachten.
De urine moet liefst zo vers mogelijk zijn en zo schoon mogelijk. Dus zonder kattengrit, zand en dergelijke. Als u urine opgevangen heeft, bewaar die dan het liefst in de koelkast tot het moment dat u die bij ons langs komt brengen. Voor een regulier onderzoek is ongeveer 2 tot 10 ml ruim voldoende. 
Het opvangpotje/-buisje moet natuurlijk goed schoon zijn.

Wat houdt  het urineonderzoek in?
Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst wordt met behulp van een “stick “ de urine gecontroleerd op aanwezigheid van bloed, eiwitten en glucose (suiker) en de hoogte van de pH (zuurgraad). Het soortelijk gewicht (de concentratie van de urine) wordt gemeten met een refractometer. Als de uitslag van dit gedeelte van het onderzoek daar aanleiding toe geeft draaien we de urine af in een centrifuge en bekijken we het sediment onder een microscoop.

Tips om urine op te vangen zijn:
Hond: - met een soeplepel of een plat bakje onder de buik of achter de staart.
Kat:   - een klein bakje of lepel onder de staart houden tijdens het plassen, of
          - een aantal uren opsluiten in een kamer met een bak gevuld met kit4cat (bij ons te verkrijgen), een speciale kattenbakvulling die urine-afstotend is, zodat je de urine kan opvangen na het plassen.

Indien het te moeilijk is om de urine op te vangen, kunnen wij onder een lichte roes, een sondage doen om urine te verkrijgen.

 

  Terug naar overzicht